Enlaces Pdf  | Imprimir |  Enviar

 

INGENIO MATHEMATICA (i-MATH)

http://www.i-math.org/

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

http://www.mec.es/

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

http://web.micinn.es/

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

http://www.edu.xunta.es/web/

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/web/index.php

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

http://www.udc.es/

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

http://www.usc.es/

UNIVERSIDADE DE VIGO

http://www.uvigo.es/

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)

http://www.cesga.es/

INNOCENTIVE

http://www.innocentive.com/